# HADİSƏLƏR

# İRƏVAN VAXTI

# HADİSƏLƏR » Siyasət

Erməni atəşi

20 mart 1992-ci il. Bakı. Azərbaycan. Bakı şəhəri rus müəllimlərinin açıq məktubu: “ Azərbaycan torpağında müharibə gedir, artıq beşinci ildir ki, bütün xalqların nümayəndələrinin qanı tökülür. Bu müharibə bütün milli azlıqların sıxışdırılıb çıxarıldığı monomillət olan Erməni Respublikası tərəfindən başlanmışdır. İndi isə Azərbaycan xalqlarının birbaşa məhvi gedir... Yalnız bu son ay müddətində 30-dan çox Azərbaycan kəndi yox edildi.”

Mənbə: Преступления армянских террористических и бандитских формирований против человечества.(19 век-21век). Краткая хронологическая энциклопедия. Б-Элм-2002. 395с.

paylaş


 
Azerphoto logo empty logo empty logo empty logo empty logo